WEKANUN

JOC EN LÍNIA DE TRADUCCIÓ MULTIIDIOMA

.

Política de privacitat

Protecció de dades

1. United Services Innovations, S.L. (en endavant, USI), amb domicili, amb aquest efecte, en el carrer Casanova, 171 pral. 1a, 08036 Barcelona (adreça de correu electrònic: info@wekanun.com), com a titular amb caràcter general d'aquest lloc web i responsable dels fitxers automatitzats que se'n deriven, garanteix el compliment íntegre i ple de les obligacions que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, així com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (en endavant, LOPD i RLOPD), i la resta de la normativa aplicable.

2. Aquesta declaració té la finalitat d'informar els usuaris de la política de protecció de dades personals seguida per USI. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari d'USI en el qual es recullin dades de caràcter personal, sense perjudici d'allò que s'indica en la Clàusula de privadesa aplicable a cada formulari concret.

3. USI pot modificar aquesta Política de privadesa en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, motiu pel qual s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

4. USI té plena consciència de l'ús i el tractament que s'ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per remetre'ls comunicacions comercials de productes o serveis que els puguin resultar d'interès.

5. USI adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i, d'aquesta manera, evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia d'acord amb allò que s'estableix a l'RLOPD. No obstant això, USI no pot garantir la inexpugnabilitat absoluta de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

6. Part dels serveis que USI ofereix als seus usuaris utilitzen cookies (galetes). La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot desar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar-hi algun tipus d'informació sobre l'usuari. La cookie solament pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. No és un arxiu executable i tampoc no pot propagar virus ni contenir-ne. USI utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que USI emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l'usuari en les seves diferents visites al lloc web. L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar les cookies o rebutjar-les. No obstant això, USI li aconsella i li agraeix que activi l'acceptació de cookies, ja que d'aquesta manera pot obtenir dades més precises que permeten millorar el contingut i adaptar-lo a les preferències de l'usuari. USI no es responsabilitza que la desactivació de les cookies impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

7. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i es fan responsables de comunicar a USI qualsevol modificació en aquestes mateixes dades. USI queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb això.

8. Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar, els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a l'adreça indicada en el punt 1, per a la qual cosa s'han d'identificar i han de concretar la seva sol·licitud. Si escau, hauran d'aportar fotocòpia del DNI o document equivalent.

9. USI, en virtut de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en cap cas no remetrà publicitat i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que hi intervingui la sol·licitud o consentiment previ d'aquests. Així mateix, tampoc no remetrà missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviarà cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

10. USI informa els usuaris que en cas que hagin sol·licitat l'enviament de missatges comercials o alertes podran donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-lo per escrit a l'adreça de correu següent: info@wekanun.com.

11. En relació amb les dades personals de menors de 14 anys, USI mai no utilitzarà aquestes dades per a finalitats inadequades a l'edat del menor. USI facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà els menors que els consultin abans de proporcionar dades.

© UNITED SERVICES INNOVATIONS, S.L., 2010